Case 1: Arntz brengt een ontwerpfout aan het licht en voorkomt verdere ongelukken.

Twee explosies...

Een drukvulgroep explodeert, een machinist raakt zwaar gewond. Onderzoek door de arbeidsinspectie leidt tot de conclusie dat naar alle waarschijnlijkheid een door de machinist gebruikte vluchtige vloeistof is aangezogen via de luchtinlaat van de drukvulgroep, met een explosie tot gevolg. 2 maanden later explodeert een identieke blower, waarbij er niemand in de machinekamer was. Arntz wordt verzocht onderzoek in te stellen.

Ontwerpfout!

De fabrikant geeft aan dat de oorzaak is gelegen in een vreemd object dat door de blower is aangezogen, met afbreken van één of meerdere schoepen en uiteindelijk het uit elkaar barsten van de luchtinlaat van de drukvulgroep tot gevolg. Arntz neemt hier geen vrede mee en onderzoekt, overlegt met de fabrikant, overheidsinspecties, instanties en onderzoekinstituten... en stoot op een ontwerpfout! De ontwerpcriteria zijn gebaseerd op een te lage luchtaanzuigtemperatuur. Arntz komt tot de conclusie dat bij een afwijking hiervan met 5° Celsius, de levensduur afneemt met 50%. De explosies waren dus een gevolg van materiaalmoeheid. De door de fabrikant aangedragen oplossing is gebruik te maken van titanium schoepen in plaats van aluminium. Die waren echter 2x duurder.

Veiliggesteld voor de toekomst

Arntz heeft in overleg met de fabrikant ervoor gezorgd dat;
  • coulancehalve herstel onder garantie werd uitgevoerd;
  • een uitwisselingprogramma werd opgezet voor de in bedrijf zijnde drukvulgroepen van dit type;
  • gebruikers werden geïnformeerd over de risico’s en het uitwisselingsprogramma;
  • uitwisseling van oude naar titanium schoepen werd uitgevoerd op basis van gebruiksduur en originele onderdelenprijs.
Hiermee werden meer ongelukken en schade voorkomen. Door de fabrikant werden bovendien bij de productie van nieuwe drukvulgroepen modificaties doorgevoerd om dergelijke schaden in de toekomst te voorkomen.

Case 2:

Motorschade... of fraudepoging? Arntz legt de ware toedracht bloot en bespaart de verzekeraars handenvol geld.
Lees meer >>

Case 3:

Zichtbare en bijna onzichtbare schade aan windturbines. De ervaring van Arntz geeft de doorslag.
Lees meer >>