Case 3: Zichtbare en bijna onzichtbare schade aan windturbines. De ervaring van Arntz geeft de doorslag.

Verschillen qua afwerking

Een windturbine heeft schade aan de tandwielkast: pitting en fretting op de tanden en stukjes breken uit. Er staan er nog 60 in het windturbinepark.
Inspectie leert dat nog 4 turbines hetzelfde probleem vertonen. Kosten per reparatie: ong. 150.000 euro, inclusief de bedrijfsschade. Inspectie leert ook dat de afwerking van de tandtoppen per turbine verschilt. Dit wordt in eerste instantie geacht de oorzaak van de schaden te zijn.
Arntz zoekt uit waarom de afwerking verschillend is. Wat blijkt? Door de omvang van de leveringsopdracht heeft de leverancier van de tandwielkasten een deel van de tandwielen betrokken van een andere fabrikant, die andere eisen hanteert qua afwerkingkwaliteit.

Wat is de echte oorzaak?

Arntz constateert in samenwerking met een materiaalonderzoeklaboratorium dat de afwerking wel anders is, maar dat de feitelijke functionaliteit en kwaliteit van de tandwielen daardoor niet wordt beïnvloed. Tandvorm, afloop, hardheid en dergelijke zijn volkomen identiek aan elkaar.
Arntz adviseert om de overige niet-beschadigde turbines nader te inspecteren en wel specifiek op microfretting op de tandflanken. Hieruit blijkt dat alle andere turbines ook fretting vertonen, zij het in lichte mate en niet direct voor het blote oog zichtbaar. Nader onderzoek door Arntz geeft aan dat de 4 ernstig beschadigde turbines door omstandigheden er 3 maanden eerder stonden dan de overige. Wel werden alle turbines gelijktijdig in bedrijf gesteld.

Ervaring spreekt

Nu heeft Arntz enorm veel ervaring met schaden aan windturbines. Vanuit die ervaring en door nader onderzoek van de constructie- en opbouwprocedure, concludeert Arntz dat de schade niet is ontstaan tijdens het draaien van de turbines maar juist tijdens stilstand! De blokkeringrem van de turbines bij vaanstand van de wieken is aangebracht achter de tandwielkast. Daardoor worden alle trillingen van de in vaanstand staande bladen door de ter plaatse sterk variabele windrichting direct doorgegeven aan de tandwielkast. Gevolg: microtrillingen en fretting op de stilstaande tanden.
In overleg met de fabrikant wordt de constructie aangepast, waardoor dit probleem is verholpen. Er doen zich nadien geen schaden meer voor.
De schade blijft beperkt tot de 4 turbines en verdere schade wordt voorkomen. De kosten voor modificatie vallen niet onder de polisdekking, maar de verzekeraar blijkt coulancehalve wel bereid een deel van de bedrijfsschadenkosten te voldoen.

Case 1:

Arntz brengt een ontwerpfout aan het licht en voorkomt verdere ongelukken.
Lees meer >>

Case 2:

Motorschade... of fraudepoging? Arntz legt de ware toedracht bloot en bespaart de verzekeraars handenvol geld.
Lees meer >>